Majesty

YG PG PT
 
K18(YG)
K18(PG)
Pt
GRJ-89 / PRJ-89
¥165,000〜
¥181,500〜
¥187,000〜
サイズ:3〜21号